Międzynarodowy projekt eTwinning z religii

Od marca 2023 roku uczniowie naszego Liceum z kl. 1e i 1f pod kierunkiem pani Anny Bilip biorą udział w międzynarodowym projekcie z Religii na platformie eTwinning. Tytuł projektu w którym bierzemy udział to Kobiety w Biblii, Kobiety w Koranie. Dzięki aktywności uczestników powstały już: logo, banner, filmy o szkole, odbyło się spotkanie nauczycieli z Turcji i Polski oraz przydzieliliśmy obowiązki nad głównymi zadaniami projektu.

Czytaj więcej

Kurs językowy w ramach Akredytacji programu Erasmus+ na lata 2022-2027

Kolejni nasi nauczyciele odbyli kurs w ramach programu otrzymanej Akredytacji Programu Erasmus+. Panie Marzena Gałecka-Borowska, Dorota Zwolenik oraz Małgorzata Jurys uczestniczyły w kursie dla nauczycieli w Europass Teacher Academy we Florencji, gdzie w międzynarodowym towarzystwie ćwiczyły swoje komptenecje językowe. 

"Słodka paczka" trafiła do adresata

Już po raz drugi Wolontarial naszego liceum włączył się w akcję "Słodka paczka" organizowaną dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie słodycze zostały przekazane na ręce dyrektor szkoły przyszpitalnej, pani Pauliny Ambroziak. 

"Słodka paczka" to akcja mająca na celu zebranie słodyczy, które przez kolejne tygodnie będą codziennie trafiały do pacjentów, którzy z różnych powodów nie otrzymują paczek z domów. Jak podkreśla dyrektor Ambroziak - dzięki ludziom dobrej woli, którzy dzielą się dobrem z innymi, wszyscy uczniowie naszej szkoły - pacjenci oddziału zamkniętego szpitala będą mieli szansę na otrzymanie czegoś słodkiego na podwieczorek. Pani dyrektor chce także przekazać ogromne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, podzielili się słodyczami oraz zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia. 

czytaj więcej

Nagrody w konkursie rozdane

W poniedziałek, 27 marca 2023r. w XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "La vie est courte, l'art est long".  

Laureaci spotkali się z organizatorami i zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz attaché ds. edukacji Ambasady Francji. Nagrody, jak co roku ufundowała dyrekcja naszego liceum oraz wydawnictwo Hachette. W tym roku do tego grona dołączyło Muzeum Narodowe w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objęło Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w Warszawie.

czytaj więcej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Potockim

Zapraszamy na Dzień Otwarty do naszego liceum w środę, 19 kwietnia o godz. 18.00

Po raz kolejny XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie otwiera się dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Zapraszmy już w środę, 19 kwietnia. Rozpoczniemy spotkaniem na sali gimnastycznej o godz. 18.00, podczas którego zaprezentujemy naszą szkołę i przedstawimy kadrę. Zaraz potem zabierzemy Was na spacer po obiektach sportowych, które na co dzień wykorzystujemy podczas lekcji wychowania fizycznego. 

czytaj więcej

Wspólny projekt programu Erasmus+ ze szkołą partnerską z Niderlandów

W zeszłym tygodniu gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Keizer Karel College Amstelveen z Niderlandów. Wspólnie realizujemy projekt "Our Cultural Heritage" w ramach programu Erasmus+. Projekt zakłada roczną współpracę online oraz stacjonarną podczas dwóch tygodniowych mobilności edukacyjnych uczniów. Pierwsza mobilność odbyła się w styczniu tego roku i był to wyjazdów naszych uczniów do szkoły partnerskiej, a druga to działania projektowe w naszej szkole w marcu. 

czytaj więcej

Akcja Żonkil 2023 - przygotowania

Nasze liceum zostało przyjęte do Akcji Żonkile 2023. W jej ramach dnia 19 kwietnia będziemy rozdawać na ulicach Wilanowa małe, papierowe żonkile w celu upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania w getcie.

Pierwszym etapem przygotowań było spotkanie naszych wolontariuszek i wolontariuszy ze ocalałą z getta warszawskiego panią Elżbietą Ficowską, które odbyło się w minionym tygodniu w Muzeum POLIN.

czytaj więcej

Projekt edukacyjny z biologii

W klasie 1F LO rozpoczęliśmy projekt edukacyjny z biologii "Co w trawie piszczy?" czyli trzcina pospolita domem dla owadów. 
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy odnośnie galasów utworzonych przez muchówki z rodzaju Lipara spp. w wierzchołkowej części źdźbeł trzciny pospolitej (Phragmites australis). Projekt obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Czas trwania - 5 tygodni.

czytaj więcej