Dokumenty XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie jest publiczną ponadgimnazjalną, trzyletnią szkołą ogólnokształcącą, której ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie świadectwa maturalnego. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa, zaś nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Podstawowym dokumentem regulującym pracę liceum jest, uchwalony w 2016 roku, Statut, którego treść wraz z późniejszymi zmianami można pobrać poniżej. 

Statut XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie (tekst jednolity od 15 grudnia 2020 roku)
    Otwórz Statut XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego

​Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie
    Otwórz Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

Procedura zachowania w przypadku gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji
    Otwórz Procedurę zachowania w przypadku gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji

Program wychowawczo-profilaktyczny XXXVII Liceum Ogólnokształcącego
 
   Otwórz program wychowawczo-profilaktyczny XXXVII LO

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów XXXVIII Liceum
    Otwórz Regulamin przyznawania nagród dla uczniów XXXVIII Liceum

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
    Otwórz Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin korzystania z terenu zewnętrznego szkoły podczas długich przerw
    Otwórz Regulamin korzystania z terenu zewnętrznego szkoły podczas długich przerw

Regulamin organizowania wycieczek
    Otwórz Regulamin organizowania wycieczek

Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2021/2022
    Otwórz Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2021/2022

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Otwórz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych