Erasmus+ w Potockim

Rok szkolny 2020/2021 to pierwsze kroki nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie w programie Erasmus+. Rozpoczęliśmy realizację projektu „The Breakthrough Project – wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy”.

Zaangażowanie 17 nauczycieli z grona 116 pracujących w liceum i szkole podstawowej ma pobudzić kadrę placówki, a w konsekwencji całą społeczność szkolną do własnego rozwoju i tworzenia mostów współpracy ze szkołami z innych krajów Europy. Zależy nam na doskonaleniu kompetencji językowych (zwłaszcza w obszarze języka angielskiego), poznaniu innowacyjnych metod i form pracy z uczniem z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informacyjno-komputerowych (m.in. CLIL, blended learning). 

Szersze otwarcie naszej społeczności na wielokulturowość, wszak z każdym rokiem zwiększa się u nas liczba uczniów obcokrajowców, to realna pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych takich uczniów i okazja do integracji międzykulturowej. Nawiązanie współpracy z uczniami z innych krajów Europy to wielka szansa na wymianę doświadczeń dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej, co może zaowocować aktywnością na polu inicjatyw europejskich.

Dalszą perspektywę wyznacza złożony przez zespół nauczycieli wniosek o akredytację programu Erasmus + w naszej szkole w latach 2021-2027.

Dokumenty projektowe

Regulamin Udziału Młodzieży w Projekcie ERASMUS+
(Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki-Potockiego z dnia 10 listopada 2022 r.)

 

National Quality Label dla projektu Math Shot

Projekt Math Shot otrzymał #eTwinning National Quality Label. To już kolejne, po NQL dla Chorwacji, odznaczenie dla naszego projektu!

Był to pierwszy matematyczny projekt w naszej szkole na międzynarodowej platformie eTwinning. Do współpracy zaprosiliśmy szkoły z Chorwacji i Hiszpanii. Projekt budował wspólne płaszczyzny między matematyką a sztuką fotografii, poprawiał myślenie matematyczne, popularyzował wiedzę i kulturę matematyczną oraz inspirował do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

czytaj więcej

Wiedzieć więcej o eTwinning

Nauczyciele z naszej szkoły chętnie spotykają się nawet po godzinach, aby podnieść swoje kompetencje i dowiedzieć się czegoś więcej o projektach eTwinning i obsłudze Twinspace. 

W tym tygodniu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Rady Pedagogicznej naszej szkoły. W szkoleniu brały udział pani Agnieszka Grosicka, pani Elżbieta Bolka, pani Dorota Wierzchowska i pani Agnieszka Falkowska a swoimi doświadczeniami, wiedzą i przemyśleniami dzielił się z nimi pan Krystian Iwaniuk.

Our Common (Hi)story

W czwartek, 12 października br., odbyło się kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli biorących udział w tegorocznej mobilności uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ oraz  projektu eTwinning pt. „Our Common (Hi)story”.

Tym razem nasi uczniowie przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację na temat naszej szkoły i Wilanowa zaś uczniowie z Keizer Karel College w Amstelveen w Niderlandach 🇳🇱  pokazali film ukazujący ich szkołę i jej wspaniałe zaplecze. Rozstrzygnięto również konkurs na logo projektu! Spośród 16 prac przygotowanych przez uczniów obu szkół, tą zwycięską okazała się praca naszej licealistki Ulyany z klasy 2d! Gratulujemy serdecznie.

czytaj więcej

Zakończenie projektu eTwinning Math Shot!

Nasz międzynarodowy matematyczny projekt eTwinning Math Shot już za nami. Rozdaliśmy certyfikaty uczestnictwa dla uczniów oraz nauczycieli. Gratulujemy pani Lorana Antunac z naszej szkoły partnerskiej w Chorwacji, która już otrzymała National Quality Label za działania w naszym projekcie. My również wnioskujemy o Krajową Odznakę Jakości eTwinning dla naszej szkoły. Trzymajcie za nas kciuki!

czytaj więcej

Spotkanie przed Erasmusową mobilnością

We wtorek, 19 września br. odbyło się pierwsze spotkanie uczniów i nauczycieli biorących udział w tegorocznej mobilności uczniowskiej w ramach programu Erasmus+. 

Dwunastka uczniów naszego Liceum oraz dwanaścioro uczniów z Keizer Karel College w Amstelveen w Niderlandach rozpoczęło pracę nad projektem o tematyce historyczno-kulturowej pod tytułem „Our Common (Hi)story”, który będzie realizowany w ramach tejże mobilności. Podczas spotkania uczniowie zaznajomili się z podstawowymi założeniami mobilności oraz poznali swoich partnerów, których już w listopadzie będą gościć w Warszawie.

Jest to już drugie przedsięwzięcie tego rodzaju realizowane z uczniami i nauczycielami z Keizer Karel College. 

Trzymamy kciuki za naszą młodzież!

eTwinning European Label dla kolejnych dwóch projektów naszej szkoły

Nasza szkoła w  eTwinning nie ma sobie równych! Udowadniamy, że przyznana nam odznaka eTwinning School Label 2023 jest jak najbardziej zasłużona. Nasze zeszłoroczne międzynarodowe projekty otrzymały eTwinning European Label! Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach

czytaj więcej

Nasza druga wymiana uczniowska Erasmus+ w tym roku szkolnym - zakończona!

Wraz z partnerami z Liceul Teoretic Iulia Hasdeu z Lugoj w Rumunii zrealizowaliśmy projekt pt. Parallel Histories w ramach programu Erasmus+. Projekt zakładał stacjonarną współpracę podczas dwóch tygodniowych mobilności edukacyjnych uczniów, odpowiednio w Polsce i Rumunii. Pierwsza mobilność, czyli nasz wyjazd do Rumunii, odbyła się w kwietniu tego roku i był to wyjazdów naszych uczniów do szkoły partnerskiej. Rumunii przybyli z rewizytą w maju.

czytaj więcej