"Słodka paczka" trafiła do adresata

Już po raz drugi Wolontarial naszego liceum włączył się w akcję "Słodka paczka" organizowaną dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie słodycze zostały przekazane na ręce dyrektor szkoły przyszpitalnej, pani Pauliny Ambroziak. 

"Słodka paczka" to akcja mająca na celu zebranie słodyczy, które przez kolejne tygodnie będą codziennie trafiały do pacjentów, którzy z różnych powodów nie otrzymują paczek z domów. Jak podkreśla dyrektor Ambroziak - dzięki ludziom dobrej woli, którzy dzielą się dobrem z innymi, wszyscy uczniowie naszej szkoły - pacjenci oddziału zamkniętego szpitala będą mieli szansę na otrzymanie czegoś słodkiego na podwieczorek. Pani dyrektor chce także przekazać ogromne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, podzielili się słodyczami oraz zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia. 

W szpitalu uzdrowiskowym Konstancin Zdrój S.A. działa zamknięty oddział psychiatryczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Trafiają tutaj młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Oprócz diagnozy i terapii uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w działającej przy szpitalu szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Dzięki temu, uczniowie wracając do szkół macierzystych mogą łatwiej nadrobić zaległości. Udział w zajęciach jest także pewnym rodzajem odskoczni od problemów, z którymi się muszą zmierzyć.