MATH SHOT - Nasz autorski projekt matematyczny na eTwinning

Od lutego 2023 roku w naszej szkole aktywnie realizujemy nasz autorski projekt Math Shot! Jest to pierwszy matematyczny projekt w naszej szkole na międzynarodowej platformie eTwinning. Do współpracy zaprosiliśmy szkoły z Chorwacji i Hiszpanii. Projekt buduje wspólne płaszczyzny między matematyką a sztuką fotografii, poprawia myślenie matematyczne, popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną oraz inspiruje do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii. 

W projekcie biora udział uczniowie w wieku, którzy łączą zainteresowania matematyczne i fotograficzne. Głównym rezultatem projektu będzie wspólnie przygotowana przez uczniów wystawa/prezentacja. 
Uczestnicy projektu pracują nad poniższymi dziedzinami:

- Matematyka w kadrze
- Matematyka w architekturze
- Matematyka w przyrodzie 
- Liczba Fibonacciego, złota proporcja w życiu codziennym 

Celami w naszym projekcie są:
-Wspieranie inicjatywy uczniów. 
-Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie wykorzystania matematyki w życiu codziennym.
-Wspieranie uczniów w efektywnym korzystaniu z technologii, web 2.0.
-Uczenie się o innych kulturach poprzez poznawanie nowych ludzi z różnych krajów podczas pracy nad projektem.
-Przezwyciężanie różnic kulturowych.
-Poprawa umiejętności komunikacyjnych i pisania w języku angielskim.
-Spojrzenie na matematykę za pomocą wyobraźni i utrwalenie swoich myśli poprzez sztukę fotografii.
-Rozwijanie pasji do matematyki, jak również do fotografii.
-Rozwijanie kreatywności.
-Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie matematyki i fotografii. 

Uczniowie i nauczyciele spotykają się cyklicznie co miesiąc na głównym spotkaniu, podczas którego w mieszanych międzynarodowych zespołach pracują nad przydzielonymi zadaniami. Taka forma współpracy pogłębia integrację między uczniami z różnych państw i poszerza horyzonty mlodych ludzi otwierając ich na różnorodność kulturową. 

Zaangażowani w projekt uczniowie naszej szkoły to:

z klasy 3d Olivier Bugajski, Anna Gratkowska, Jan Leśniewski

z klasy 3b Eric Truppa

z klasy 3a Gabriela Kalicińska

z klasy 2b Helena Szelejewska, Veselina Kuznetsova

z klasy 2c Zofia Nałęcz, Igor Łukasik

z klasy 1c Magdalena Pietras

Nasi nauczyciele i twórcy projektu to matematyczki Małgorzata Jurys, Dorota Zwolenik, Ewelina Jankowska oraz anglistka Bernadetta Beker.

Więcej informacji i zdjęć z projektu znajdziecie na naszej stronie Facebook.