Rada Rodziców Najczęściej Zadawane Pytania

Nasza szkoła wciąż się zmienia i rozwija. Nowa szata szkolnej strony internetowej zmobilizowała również i nas do zmian w sposobie przekazywania informacji o działalności Rady Rodziców przy SP nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego.

W niniejszej zakładce znajdą Państwo miedzy innymi odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania:
1.    Czym jest Rada Rodziców? 
2.    Jakie zadania ma Rada Rodziców?
3.    Jaki jest skład Zarządu Rady?
4.    Jak się skontaktować z Zarządem Rady?
5.    Na co wydawane są środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców?
6.    Jaki jest numer konta, na który można wpłacać dobrowolne składki?

Czytaj więcej