Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy, psycholog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi i nauczyciele wspomagający. Gabinet pedagogów i psychologa znajduje się na I piętrze - pokój nr 40a. Jest on otwarty dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rodziców uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie się na rozmowę ze specjalistami telefonicznie lub za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego Librus (zakładka Pedagog/Psycholog szkolny).

Numery telefonów:
Pedagodzy i psycholog: (22) 277-15-14
Terapeuci pedagogiczni: (22) 277-15-17
Logopedzi: (22) 277-15-13

Główne obszary działań specjalistów
  • integracja zespołów klasowych,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu  profilaktyki agresji i przemocy, cyberprzestrzeni, uzależnień chemicznych i behawioralnych, inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, kontruktywnej komunikacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, 
  • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
  • praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • pomoc socjalna.

Przy realizacji tych zadań współpracujemy z różnymi placówkami, m. in. Strażą Miejską, Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Wilanów, Urzędem Dzielnicy Wilanów i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24. Opiekunem szkoły z ramienia PPP nr 24 jest p. Natalia Poręba - psycholog.

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021

Anna Zalewska - pedagog klas IIa, V

po wcześniejszym umówieniu

Mateusz Miernicki - pedagog klas I,  IIb, c, IV, VI, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 9.30 - 15.30
wtorek 8.30 - 17.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 9.30 - 17.00
piątek 9.00 - 16.00

Mikołaj Sankowski - pedagog klas III, VII, VIII

poniedziałek 8.50 - 16.00
wtorek 8.00 - 15.30
środa 8.30 - 15.30
czwartek  8.30 - 15.30
piątek 8.00 - 12.00

Magdalena Cienkowska - psycholog klas I -VIII

poniedziałek 8.00 - 16.30
wtorek 8.00 - 16.30
środa 8.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 12.30
piątek 8.00 - 12.30

Magdalena Pniewska - terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 11.30 - 16.30
wtorek 08.15 - 11.30
środa 10.30 - 15.30
czwartek 8.15 - 12.00
piątek 12.00 - 15.30

Kamil Kowalski - terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek 11.40 - 17.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 11.40 - 17.00
piątek 8.00 - 13.00

Paulina Soćko - logopeda

poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek 9.30 - 14.30
środa 8.00 - 13.30
czwaertek 9.30 - 13.30
piątek 8.00 - 12.30

Hanna Grochulska - logopeda

poniedziałek 11.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 14.30
środa 11.30 - 14.30
czwartek 8.00 - 13.30
piątek 11.30 - 13.30

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

Monika Gazda - kl. Ia

Mikołaj Sankowski - kl. Ib

Justyna Stryjecka - kl. IIc

Magda Cienkowska - kl. IIId

Jadwiga Chudyba - kl. IVc

Agata Rzepka - kl. Vb

Dorota Bobrowska - VIa

Żaneta Wasążnik - kl. VIf

Anna Możdżonek - kl. VIg