Dokumenty obowiązujące w naszej świetlicy

W celu zapisania dziecka należy zgłosić się do świetlicy szkolnej z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik do Regulaminu Świetlicy Szkolnej. Formularz można otrzymać również bezpośrednio u wychowawców grup świetlicowych.

 

Dokumenty do pobrania: