Historia Szkoły Podstawowej

Początki szkoły w Wilanowie sięgają czasów Stanisława Kostki Potockiego, który w 1808 r. założył w parku pałacowym pierwszą szkółkę elementarną. 

Siedziby jednak szkoła doczekała się dopiero w 1896 r., kiedy Ksawery Branicki wybudował drewniany budynek szkoły dla dzieci chłopskich (przy dzisiejszej ulicy Vogla). Była to placówka ucząca czytania, pisania i matematyki w zakresie 4 działań.

 

Typowe oddziały szkolne powstały od 1915 r. pod kierunkiem Zygmunta Szymańskiego ( szkoła  4 oddziałowa).

Diametralne zmiany nastąpiły od 1926 r., gdy kierownikiem został Adam Worobczuk (szkoła 7 oddziałowa). Z jego inicjatywy w 1930 r. rozpoczęto budowę nowego budynku (dzisiejsza lokalizacja), który został oddany w 1935 r., ale rozbudowywano go do 1939 r. ( jeszcze przed wojną rozpoczęto budowę sali gimnastycznej).

W czasie wojny budynek zajęli Niemcy, a szkołę usunięto.Sam  budynek został pod koniec wojny bardzo uszkodzony.

17.01.1945 r. nauczyciele zaczęli wracać do Wilanowa i pod kierownictwem Jana Kazimierczaka rozpoczęła się odbudowa szkoły przy ogromnej pomocy społeczności wilanowskiej. Początkowo nauka odbywała się w starym budynku, który ocalał, ale już od  września 1947 r. przeniesiono się do nowego gmachu z centralnym ogrzewaniem.

Szczególnym dniem w życiu szkoły był 04.05.1972 r., kiedy to uroczyście  nadano  szkole imię Stanisława Kostki Potockiego.

Do 1987 r. Szkoła Podstawowa prężnie się rozwijała, gdyż przybywało uczniów w związku z rozwojem urbanistycznym Wilanowa. Placówka cieszyła się dobrą opinią dzięki wynikom uczniów w olimpiadach przedmiotowych, poczynaniom artystycznym i wynikom sportowym.

W 1987 r. po utworzeniu na terenie Wilanowa  Szkoły Podstawowej nr 300 i w wyniku nowej rejonizacji odeszło wielu uczniów i liczba oddziałów się uszczupliła, ale sukcesów nie zabrakło.

Od 1999 r. po wprowadzeniu reformy oświatowej SP 261 pozostała sześcioklasową szkołą podstawową liczącą około 120 uczniów. Mocną stroną szkoły była stała kadra pedagogiczna podnosząca ustawicznie swoje kwalifikacje pedagogiczne i psychologiczne. Mało liczne klasy pozwalały rozwijać indywidualne zdolności uczniów, nie tylko na lekcjach, ale także podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

Nowy rozdział w historii szkoły  rozpoczyna się z rokiem 2008/2009, kiedy po remoncie budynek zyskał  kilkanaście nowych sal, a wraz z nimi został wyposażony w  sprzęt multimedialny nowej generacji.Dodatkowym atutem przyciągającym coraz większą liczbę uczniów okazał się obiekt sportowy (hala z pełnowymiarową krytą pływalnią, nowoczesne boiska na zewnątrz), z którego nasi podopieczni mogą korzystać. Niemal z każdym rokiem zmienia się też otoczenie szkoły. To nowoczesne, barwne place zabaw dla dzieci i harmonijnie skomponowany ogród.

To jednak nie koniec nowości. Od 2014 roku w szkole funkcjonują klasy o profilu sportowym, działające pod kuratelą sekcji koszykówki Legii Warszawa.

W 2016 roku  w wyniku konkursu na logo szkoły wybrano projekt uczennicy klasy humanistycznej LO, Agaty Bajerowskiej i odtąd możemy cieszyć się nowym logo.

Od września 2017 r. na skutek reformy szkoła stała się ośmioklasową. Wtedy też pilotażowo stworzono klasę, w której  wprowadzono  elementy nauczania dwujęzycznego. Od roku szkolnego 2018/19 w jednej z klas prowadzi się już edukację dwujęzycznie.

Szkoła więc z jednej strony idzie w nowoczesność, z drugiej  ciągle pozostaje  placówką wielopokoleniową, w której uczą się dzieci, a czasem nawet wnukowie naszych absolwentów.