Rekrutacja do szkoły podstawowej 2024/2025

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, ZASADAMI PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH, W TYM ODDZIAŁU SPORTOWEGO ORAZ OPISEM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW, A TAKŻE ZASADAMI PRZYJĘĆ DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ ORAZ OPISEM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW

 

Rekrutacja do klasy I sportowej 2024/2025

Termin próby sprawnościowej do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym:

próba odbędzie się w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 15.30 w hali sportowej Centrum Sportu Wilanów przy ulicy Wiertniczej 26. 

Opis próby sprawności fizycznej oraz procedury zapisu kandydatów do klasy sportowej zawiera Regulamin Rekrutacji do kl 1, w tym oddziału sportowego, Szkoły Podstawowej Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Regulamin Rekrutacji do kl 1, w tym oddziału sportowego, Szkoły Podstawowej Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Próba sprawności fizycznej do kl 1 sportowej - opis

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych trwa od 5 marca od godz. 13.00 do 11 marca 2024 r. do godz. 16:00

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.
Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych 2024/2025

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2024/2025

Organizacja oddziałów sportowych w klasach I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

W terminie od 5 marca 2024 r. od godz. 13:00 do 20 marca 2024 r. do godz. 20:00 trwa rejestracja wniosków/zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji do klasy pierwszych szkół podstawowych

Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

 

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej 2024/2025

Organizacja oddziałów sportowych w klasach IV w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

​Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej

Regulamin rekrutacji do klasy IV sportowej

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji i próby sprawności fizycznej jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji w harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Nabór prowadzony będzie do klasy IV sportowej o profilu  koszykówka. 

Próba sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 25.03.2024 r. o godz. 15.30 w hali sportowej Centrum Sportu Wilanów przy ulicy Wiertniczej 26A. 
Opis próby sprawności fizycznej oraz procedury zapisu kandydatów do IV klasy sportowej zawiera Regulamin Rekrutacji do klasy 1V sportowej, Szkoły Podstawowej Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Próba sprawności fizycznej do kl 4 sportowej - opis

 

 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej 2024/2025

Informacje ogólne strona Biura Edukacji

Harmonogram działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Plan organizacji klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Informacja dla rodziców – rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2024/2025

·