Rada Rodziców Najczęściej Zadawane Pytania

Nasza szkoła wciąż się zmienia i rozwija. Nowa szata szkolnej strony internetowej zmobilizowała również i nas do zmian w sposobie przekazywania informacji o działalności Rady Rodziców przy SP nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego.

W niniejszej zakładce znajdą Państwo miedzy innymi odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania:
1.    Czym jest Rada Rodziców? 
2.    Jakie zadania ma Rada Rodziców?
3.    Jaki jest skład Zarządu Rady?
4.    Jak się skontaktować z Zarządem Rady?
5.    Na co wydawane są środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców?
6.    Jaki jest numer konta, na który można wpłacać dobrowolne składki?

Będziemy w osobnych zakładkach przedstawiać również podsumowanie finansowe zawierające wpływy i wydatki Rady wraz z informacją o tym, na co przeznaczone zostały przekazywane przez Państwa środki. Zamieścimy tu również protokoły z posiedzeń Rady Rodziców oraz spotkań z Dyrekcją szkoły. 

Czym jest Rada Rodziców? 

Jesteśmy grupą „ pozytywnie zakręconych” rodziców, którzy we współpracy z Dyrekcją szkoły, pragną wspierać działalność placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Oficjalnie reprezentujemy głosy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Każda sprawa jest dla nas ważna i każdy pomysł mający na celu poprawę warunków nauki dzieci w szkole jest cenny i godny rozpatrzenia. Dlatego też wszelkie Państwa pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Członkowie Rady Rodziców wybierani są na początku każdego roku szkolnego w głosowaniu tajnym. Kandydatami do Rady Rodziców są przedstawiciele każdej z Trójek Klasowych. Członkowie Trójek Klasowych wybierani są spośród rodziców każdej z klas corocznie - na pierwszym klasowym zebraniu. 
Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Rady Rodziców.

Jakie zadania ma Rada Rodziców?

Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją szkoły w celu ulepszenia działalności placówki. 
Podczas zebrań Rady Rodziców staramy się znaleźć rozwiązanie dla problemów zgłaszanych nam przez rodziców lub ich podopiecznych. 

UWAGA!
Zapewniamy anonimowość osobom przekazującym do nas informacje o zauważonych nieprawidłowościach! Nie przekazujemy Dyrekcji szkoły informacji, od kogo posiadamy informacje, w sprawnie których wnioskujemy. 

Na spotkaniach Rady podejmowane są również decyzje dotyczące wydatków finansowych z budżetu Rady Rodziców - czyli Państwa wpłat. Na naszych barkach spoczywa ciężar fundowania nagród dla uczniów odnoszących sukcesy w różnych konkursach - czy to przedmiotowych np. językowych, matematycznych, czy to artystycznych lub sportowych. Jest to jednak „miły ciężar” gdyż wielką radość sprawia nam sukces każdego młodego człowieka, a wręczone nagrody często mobilizują jego i pozostałych uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Aby szkoła nie kojarzyła się naszym dzieciom tylko z ciężką pracą, organizujemy różne imprezy np. coroczne Bale Karnawałowe, Dzień Świetliczaka. Są to inicjatywy, w których nie tylko wspieramy finansowo szkołę, ale również czynnie uczestniczymy w ich organizacji pomagając nauczycielom.  

Dzięki Państwa wsparciu jak również zaangażowaniu Rady Rodziców w projekt Budżetu partycypacyjnego został m. in. stworzony plac zabaw przed naszą szkołą. Dzięki temu nasze pociechy mogą spędzać beztroskie chwile na świeżym powietrzu.

Jaki jest skład prezydium Rady 2023/2024?
Zarząd Rady Rodziców:
Przewodniczący Albin Karbownik
Zastępca Przewodniczącego Agata Bednarczyk
Skarbnik Anna Uzdowska-Podedworna
Sekretarz Katarzyna Holc
Członek Olga Szymańska
Członek Urszula Włodarska-Sęk
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Daria Kiszycka
Zastępca Przewodniczącego Paweł Kamas
 
Jak się skontaktować z prezydium Rady? 

Najwygodniej się z nami skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
W przypadku trudniejszych spraw w ten sposób najłatwiej się też będzie z nami umówić na spotkanie osobiste.

Na co wydawane są środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców?

    • nagrody w konkursach organizowanych w szkole;
    • imprezy szkolne takie jak Bal karnawałowy, Dzień Świetliczaka itp.
    • dofinansowanie świetlicy szkolnej;
    • nagrody za wyniki w nauce;
    • pomoce szkolne.

Wszystkie te działania możemy przeprowadzić dzięki składkom przekazywanym nam na konto Rady Rodziców. Gdyby nie Państwa wsparcie nie udałoby się zorganizować tak ciekawych i sprawiających radość naszym dzieciom imprez. Potrzeb jest wiele a i pomysłów nie brakuje, dlatego liczymy na Państwa wsparcie.

Jaki jest numer konta, na który można wpłacać dobrowolne składki?

(Rekomendowana jest zbiórka składek przez skarbników klasowych)
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa

Numer konta bankowego 80 1020 1068 0000 1602 0222 4780

UWAGA!!!
W TYTULE przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za który dokonywana jest wpłata.

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi odpowiednio:
120zł - za jedno dziecko
90 zł - za jedno dziecko w przypadku gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci
50 zł - na potrzeby świetlicy,  wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających na świetlicę

PŁATNOŚĆ SKŁADEK DO 30 WRZEŚNIA.