Kolejne spotkanie zespołu

    19.01.2021 r. Odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu „The Breakthrough Project – wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy”.  

Celem spotkania było omówienie i zaplanowanie zbliżających się wyjazdów. 

Zakładanym efektem wyjazdów naszej kadry pedagogicznej jest podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania, uatrakcyjnienie procesu nauczania, pokonanie różnic, barier jezykowych i kulturowych, dlatego nauczyciele starają się jak najlepiej przygotować do zrealizowania zaplanowanego projektu.  

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+