Szkolenie eTwinning

Aby lepiej realizować założone cele projektowe, 21.01.2021 r.  zespół nauczycieli ds. Erasmus+ wziął  udział w szkoleniu dot. korzystania z platformy eTwinning. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Woźniak, Ambasadorka eTwinning.

Czym jest eTwinning? Jest to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca metodą projektową z wykorzystaniem mediów elektronicznych.           

Nauczyciele i uczniowie współpracują używając Internetu – jego zasobów oraz mnogości narzędzi WEB 2.0 –  realizują założone cele projektów, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki oraz poznają kulturę i zwyczaje krajów partnerskich. Przy okazji rozwijają swoje umiejętności językowe, IT oraz społeczne.

W programie uczestniczyć mogą placówki z krajów Unii Europejskiej, a także z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.