Test predyspozycji językowych

Dnia 5 czerwca odbędzie się test predyspozycji językowych.

Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się literą od A do K przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Test rozpoczynają o godz 9.00  natomiast kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się literą od L-Z przychodzą do szkoły na godzinę 9.30. Test rozpoczynają o godz. 10.00

Uczniowie na teren szkoły wchodzą w maseczkach i rękawiczkach.

Wykazy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na tablicy znajdującej się w przedsionku szkoły.

Procedura organizacji sprawdzianu predyzpozycji językowych w szkole podstawowej nr. 261.