Komunikat nr 2 dotyczący rekrutacji

Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych do klas I  i oddziałów przedszkolnych w SP 261 oraz  SP 400

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzamy następujące zalecenia :

Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

Rodzicu sprawdź wniosek zanim złożysz :

Wniosek podpisany przez obojga rodziców, w przypadku braku podpisu jednego z rodziców – dokument potwierdzający brak złożenia podpisu,

- wszystkie dokumenty, które we wniosku są zaznaczone na TAK –  w załączeniu,

 

Na potwierdzeniu przyjęcia wniosku (ostatnia strona wniosku ) wypisane wszystkie załączone dokumenty.

Podpis na kopercie : imię i nazwisko dziecka.