Uchwała Rady m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie uchwała nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15886).

Konsekwencją wyżej przywołanej uchwały są 2 inne uchwały:

1. Uchwała nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15887);

2. Uchwała nr XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. w tej uchwale został określony kształt obwodów zobrazowany w przygotowanej przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy mapie obwodów wilanowskich szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15888).

 

Wyżej przywołane uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy. Poniżej linki pod którymi zostały zamieszczone ww. uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/791D4226-07F2-4261-BCC7-7FF0D3525CEF/1493206/684_uch.pdf- link do uchwały nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B;

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/AB05CE03-6567-4B07-8E6E-6546175F6206/1493215/686_uch.pdf- link do uchwały XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku;

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/05758389-CB75-4D5B-90C0-018A7E637C48/1493214/685_uch.pdf- link do uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.