Akcja Żonkile- przeprowadziliśmy lekcje

26.04.2021 r. 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim- największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Również i my- Szkolne Koło Wolontariatu SP zaangażowaliśmy się i w dniach 19-22.04. nasi wolontariusze przeprowadzili w klasach 4 i 5 krótkie lekcje na temat akcji Żonkile.