"Project eTwinnig Cultural Heritage"

24.11.2020 r. Uczniowie klasy VIIa I VIIIc pod opieką nauczycielki historii, wspólnie z uczniami z Turcji i Chorwacji uczestniczą w międzynarodowym projekcie eTwinning Cultural Heritage.

Przeniesienie lekcji ze szkoły do domu nie utrudniło nam dalszych spotkań w ramach projektu, dalszego otwierania się na inne kultury. W tym miesiącu rozmawialiśmy o parzeniu kawy po turecku. 

Czy kawa jest tylko dla dorosłych? W Turcji nie tylko. Uczniowie z tureckich szkół podzielili się z nami swoją tradycją i wyjaśnili dlaczego picie kawy ma dla nich takie znaczenie. To herbata jest tureckim napojem narodowym, jednak na początku była kawa. Kawa po turecku. W Imperium Osmańskim pojawiła się w XVI w. z krajów arabskich. Otwarcie pierwszej kawiarni w Stambule budziło duże kontrowersje wśród ludności, ale już pod koniec stulecia pił ją każdy. Niedługo później Kawa zawitała również na stary kontynent, a jedną z pierwszych europejskich kawiarni otworzył Polak, Kulczycki. Wiedeń, to tam do dziś, gdzie ją założył, stoi jego pomnik w tureckim odzieniu, a jedna z wiedeńskich ulic nosi jego imię. W 2013 roku tradycja parzenia i picia kawy w Turcji została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

 

W tak szybko zmieniającym się świecie ważne jest podążanie za tymi zmianami, należy jednak pamiętać o przeszłości, czerpiąc z niej kształtujemy naszą przyszłość. Dziedzictwo kulturowe jest jak wieczne drzewo darów, pamiętając o nim mądrze wkraczamy w przyszłość. Zrozumienie własnej kultury otwiera nas na różnorodność innych kultur i tolerancję. #culturalheritage #eTwinning