Komunikat nr 4 dotyczący rekrutacji

w związku z ustalonym na 23-27 marca 2020 terminem składania dokumentów w rekrutacji do  klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą:

1.  przesłać na adres szkoły skan dokumentów:

a) wniosku (dostępnego w załączniku w zakładce rekrutacja na stronie internetowej szkoły)

b) orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału,

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych - w tym zmiana terminu (pierwotny termin to 31 marca, godzina 16.00) przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do klasy sportowej - są uzależnione od decyzji i  komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.