Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Jacek Krawczyk (kl. 6b) - Przewodniczący Rady Rodziców
Agata Bednarczyk (kl. 3b) - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Anna Uzdowska-Podedworna (kl. 2a) - Skarbnik Rady Rodziców

Agnieszka Maranga (kl. 2b) - Członek Zarządu Rady Rodziców
Albin Karbownik (kl. 1b) - Członek Zarządu Rady Rodziców

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty internetowej. Korespondencję do Rady Rodziców należy kierować na poniższy adres mailowy:

rada.rodzicowsp261(at)gmail.com 

 

Ubezpieczenie

Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów szkoły podstawowej:

Otwórz Ogólne warunki ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Otwórz Procedurę zgłoszenia roszczenia
Otwórz Polisę dla SP 261
Otwórz dodatek do Polisy dla SP 261
Otwórz Aneks do Polisy

Dokumenty Rady Rodziców 

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261 z dnia 14.10.2013

2. Zasady przyznawania dopłat na cele edukacyjno-kulturalne ze środków Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261

3. Deklaracja wpłat na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261

4. Instrukcja zapłatyRada Rodzicow SP261

Adres:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa
Numer konta bankowego
80 1020 1068 0000 1602 0222 4780

Wpłat można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców w PKO BP S.A. lub za pośrednictwem skarbników klasowych.
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, cel wpłaty (np.: składka na RR za rok…, świetlica, zajęcia z …, itp.)