Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Jacek Krawczyk (kl. 6b) - Przewodniczący Rady Rodziców
Agata Bednarczyk (kl. 3b) - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Anna Uzdowska-Podedworna (kl. 2a) - Skarbnik Rady Rodziców

Agnieszka Maranga (kl. 2b) - Członek Zarządu Rady Rodziców
Albin Karbownik (kl. 1b) - Członek Zarządu Rady Rodziców

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty internetowej. Korespondencję do Rady Rodziców należy kierować na poniższy adres mailowy:

rada.rodzicowsp261(at)gmail.com 

 

Ubezpieczenie

Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów szkoły podstawowej:

Otwórz Ogólne warunki ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Otwórz Procedurę zgłoszenia roszczenia

Dokumenty Rady Rodziców 

1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261 z dnia 14.10.2013

2. Zasady przyznawania dopłat na cele edukacyjno-kulturalne ze środków Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261

3. Deklaracja wpłat na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261

4. Instrukcja zapłatyRada Rodzicow SP261

Adres:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 261
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa
Numer konta bankowego
80 1020 1068 0000 1602 0222 4780

Wpłat można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców w PKO BP S.A. lub za pośrednictwem skarbników klasowych.
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, cel wpłaty (np.: składka na RR za rok…, świetlica, zajęcia z …, itp.)