Rekrutacja do szkoły podstawowej 2021/2022

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, ZASADAMI PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH, W TYM ODDZIAŁU SPORTOWEGO ORAZ OPISEM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW, A TAKŻE ZASADAMI PRZYJĘĆ DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ ORAZ OPISEM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW

 

Rekrutacja do klasy I sportowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 18 lutego 2020 r. o godz. 16.30 na Dzień Otwarty online na platformie ZOOM dla kandydatów do klasy I sportowej

Termin próby sprawnościowej do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym: próba odbędzie się w dniu 10.03.2021 r. o godzinie 15.00 DZIEWCZYNKI, o godzinie 15.30 CHŁOPCY w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26. 

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2021/2022

Procedury oraz przebieg próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2021/2022

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych, w tym sportowej na rok szkolny 2021/2022

Ruszają zapisy do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22​

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej

Plan naboru do klas IV sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do klas czwartych sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji i próby sprawności fizycznej jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji w harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej 

Plan naboru do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Informacje ogólne:

·