Rekrutacja 2020/2021

W związku z planowanym otwarciem w Wilanowie, od września 2020 roku, nowej szkoły podstawowej, zostaliśmy wyznaczeni do przeprowadzenia rekrutacji do tej szkoły. Zapraszamy zatem do zapoznania się z warunkami przyjęcia do dwóch szkoł podstawowych:

  • Szkoły podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie

  • Szkoły podstawowej nr 400 w Warszawie

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2020/2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do odziału dwujęzycznego w szkole podstawowej, zasadami przyjęć do klasy pierwszej sportowej oraz opisem próby sprawnościowej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej. 

 
Czytaj dalej

Rekrutacja do SP nr 400

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 400

 

Uchwałą nr 231/V/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wskazał Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, jako właściwy do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al.  Rzeczypospolitej 23B.

Zapisy uczniów do kl. II-VIII w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, na rok szkolny 2020/2021.

Czytaj dalej