Gabinet pedagogów i psychologa

 

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy, psycholog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi i nauczyciele wspomagający. Gabinet pedagogów i psychologa znajduje się na I piętrze - pokój nr 40a. Jest on otwarty dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rodziców uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie się na rozmowę ze specjalistami telefonicznie lub za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego Librus (zakładka Pedagog/Psycholog szkolny).

Numery telefonów:
Pedagodzy i psycholog: (22) 277-15-14
Terapeuci pedagogiczni: (22) 277-15-17
Logopedzi: (22) 277-15-13

Główne obszary działań specjalistów
  • integracja zespołów klasowych,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu  profilaktyki agresji i przemocy, cyberprzestrzeni, uzależnień chemicznych i behawioralnych, inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, kontruktywnej komunikacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, 
  • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
  • praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • pomoc socjalna.

Przy realizacji tych zadań współpracujemy z różnymi placówkami, m. in. Strażą Miejską, Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Wilanów, Urzędem Dzielnicy Wilanów i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24. Opiekunem szkoły z ramienia PPP nr 24 jest p. Natalia Poręba - psycholog.

Godziny pracy

Justyna Stryjecka - pedagog

wtorek 12.30 - 15.30
środa 12.00 - 14.00
czwartek 12.00 - 16.00
piątek 12.00 - 15.00

Mikołaj Sankowski - pedagog

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 12.30
środa 8.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00
piątek 8.00 - 12.00 

Mateusz Miernicki - pedagog, terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.30
środa 8.00 - 15.30
czwartek 8.00 - 14.30
piątek 8.00 - 16.00

Magdalena Cienkowska - psycholog

poniedziałek 7.30 - 11.45
wtorek 12.15 - 17.00
środa 11.15 - 15.45
czwartek 7.30 - 13.30
piątek 8.00 - 11.30

Magdalena Pniewska - terapeuta pedagogiczny

poniedziałek 12.15 - 15.30
wtorek 9.30 - 15.30
środa 8.00 - 15.30
czwartek 8.00 - 14.30
piątek 10.30 - 16.15

Paulina Soćko - logopeda

poniedziałek 8.00 - 13.30
wtorek 11.00 - 16.00
środa 12.00 - 13.30
czwaertek 8.00 - 13.30
piątek 8.00 - 12.30

Hanna Grochulska - logopeda

poniedziałek 12.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 13.30
środa 8.30 - 14.00
czwaertek 11.30 - 15.30
piątek 8.30 - 12.30

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

Ewa Wielochowska - kl. IVa
Żaneta Wasążnik - kl. IVf
Zofia Gozdowska - kl. IIIb i IVa