Wolontariat

                                                                                                

Koordynator wolontariatu: Pani Magdalena Janowska.
Opiekunowie: Pani Agnieszka Zawistowska, Pani Anna Stanisławska oraz Pani Iwona Karczewska 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi oraz zwierząt. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Czytaj...

"Pies na zakręcie"

20.11.2019 r. W ramach akcji Szkolnego Koło Wolontariatu (zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt) do uczniów klas 1-3 przyjechały zwierzęta z Fundacji (piesek i kotek) wraz ze swoimi opiekunami.

Czytaj...