Wolontariat

                                                                                                

Koordynator wolontariatu: Pani Magdalena Janowska.
Opiekunowie: Pani Agnieszka Zawistowska, Pani Anna Stanisławska oraz Pani Iwona Karczewska 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi oraz zwierząt. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Czytaj...

Kto na ochotnika?

05.03.2020r. W ramach projektu "Kto na ochotnika" nasi wolontariusze, którzy ukończyli 14 lat mogą wziąć udział w pracach na rzecz Fundacji "Góry przenosić" i Biegu Zająca.

czytaj...

Szkolimy się...

28.02.2020 r. Szkolne Koło Wolontariatu SP odbyło szkolenie w ramach projektu wsparcia wolontariatu "Kto na ochotnika". 

czytaj...

Powiedz NIE obcemu

4.02.2020 r. Szkolne Koło Wolontariatu SP przeprowadziło w oddziale przedszkolnym i w klasach 1 (a,b,c,d) zajęcia o bezpieczeństwie.
Czytaj...