Egzamin 8 klasisty

W tym roku uczniowie klas ósmych po raz pierwszy w historii przystąpią do egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego będą się odbywały według zamieszczonego niżej harmonogramu. W tym czasie w szkole nie będą się odbywały żadne inne zajęcia. 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego
16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00 - egzamin z matematyki
17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 9.00 - egazmin z języka angielskiego

 

Więcej informacji na temat samego egzaminu oraz podstaw programowych można uzykać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto zwrócić szczególną uwagę na informacje zamieszone pod poniższymi linkami: 

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.
Komunikat o dostosowaniach 2019
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019