Egzaminy poprawkowe

Przedstawiamy terminy egzaminów poprawkowych w szkole podstawowej. W ostatnim tygodniu sierpnia przystąpią do nich uczniowie, którzy uzyskali ocenę niedostateczną z maksymalnie dwóch przedmiotów. 

Terminy egzaminów poprawkowych w Szkole Podstawowej nr 261 w Warszawie

27 sierpnia 2019r. (wtorek)  g.9.00  – matematyka – sala 71, język hiszpański - sala 71, informatyka - sala 55.

28 sierpnia 2019r. (środa) g.9.00 – j.angielski – sala 71, j. polski – sala 71.

Bezpośrednio po egzaminach pisemnych zdający przystąpią do egzaminów ustnych, po którym Komisja Egzaminacyjna ustali i przekaże zdającym wynik egzaminu.