Egzaminacyjne ABC

Tegoroczny egzamin maturalny odbędzie się w szczególnych okolicznościach, przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności związanych z koniecznością ochrony przed koronawirusem.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami organizacji egzaminu maturalnego, aby już na etapie wyjścia z domu przygotować się do nowych zasad. Pamiętajcie, że na teren szkoły nie wnosimy książęk, maskotek ani telefonów komórkowych. Należy też mieć ze sobą maskę lub przyłbicę do zasłaniania ust i nosa. Szczegółowe wytyczne w załączonym zarządzeniu Dyrektora Szkoły. 

Otwórz Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 201/2020