Uczniowie ślubowali

W piątek, 13 października obyła się w naszym liceum uroczystość ślubowania klas pierwszych. To już tradycja naszej szkoły, że w okolicach Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego podczas uroczystości ślubowania.

W piątek, 13 października obyła się w naszym liceum uroczystość ślubowania klas pierwszych. To już tradycja naszej szkoły, że w okolicach Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego podczas uroczystości ślubowania.

Tegoroczną uroczystość poprowadzili Anna Dąbrowska i Sebastian Pudzianowski. Reprezentanci klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów.

Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. Wielu sukcesów w codziennym życiu ucznia i człowieka życzyła naszym pierwszakom Pani Dyrektor Ewelina Jankowska. Wtórowała jej przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Gil. Wierzymy, że wszystkie te słowa znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i nasi nowi uczniowie staną się wartością dodaną XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego.

 13 października 2017 13 października 2017 13 października 2017 13 października 2017 13 października 2017 13 października 2017