Nasi uczniowie znów pomogli

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Konstancinie-Jeziornie, pani Paulina Ambroziak przesłała podziękowanie dla uczniów klasy 2e naszego liceum za zaangażowanie w akcję charytatywną "Szafa pierwszej pomocy". 

W październiku br. uczniowie klasy 2e zaangażowali się w akcję charytatywną na rzecz pacjentów oddziału psychiatrycznego szpitala uzdrowiskowego w Konstancinie-Jeziornie. Pacjenci szpitala będący jednocześnie uczniami tamtejszej szkoły przyszpitalnej zostali wyposażeni w najpotrzebniejsze przedmioty codziennego użytku, takie jak ubrania, kosmetyki. Współpraca naszej szkoły z oddziałem szpitalnym w Konstancinie staje się już dobrą tradycją. Dotychczas dwukrotnie braliśmy udział w akcji "Słodka paczka". 

Pani Dyrektor dziękujemy za ciepłe słowa i zapewniamy, że chętnie zaangażujemy się w kolejne inicjatywy mające na celu pomóc uczniom szkoły przyszpitalnej.