Inscenizacja powrotu króla Jana III Sobieskiego do Wilanowa