Podsumowanie dwuletniego projektu "The Breakthrough Project wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy"

Z końcem września zakończyliśmy projekt "The Breakthrough Project – wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy", nasz debiut, który otworzył naszą szkołę na współpracę międzynarodową. 

Nauczyciele zaangażowani w projekt uczestniczyli w siedemnastu szkoleniach dotyczących różnych obszarów rozwoju. Między innymi ważnymi obszarami doskonalenia nauczycieli były warsztaty podczas których nauczyciele poznali różne narzędzia WEB 2.0 które mogli póżniej wykorzystywać do urozmaicania lekcji zdalnych, szkolenia z tworzenia projektów międzynarodowych oraz warsztaty jak zarządzać zespołem projektowym. Poza szkoleniami nauczyciele uczestniczyli w trzech międzynarodowych konferencjach, podczas których nawiązali współpracę z nauczycielami z innych europejskich szkół. Ważnymi wydarzeniami wymiany doświadczeń były również dwie międzyszkolne konferencje Erasmus. Jedną z nich, w czerwcu tego roku, organizowała nasza szkoła. Zaprosiliśmy dyrektorów oraz nauczycieli warszawskich szkół aby podzielić się naszym doświadczeniem w programie Erasmus.

Nauczyciele uczestniczyli w zagranicznych kursach doskonalących język angielski na Malcie oraz Cyprze oraz kursach metodycznych we Włoszech i Irlandii. Dzięki pogłębieniu wiedzy metodycznej oraz rozwinięciu kompetencji językowych nauczyciele poszerzyli ofertę edukacyjną naszej szkoły nie tylko o ciekawe metody pracy na lekcjach, ale rownież o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Przez cały czas trwania projektu nauczyciele doskonalili język angielski podczas wewnętrznych szkoleń przeprowadzanych przez nauczycieli anglistów, gdyż jednym z kluczowych celów projektu było podniesienie kompetencji językowych zwłaszcza w obszarze języka angielskiego u nauczycieli, a co za tym idzie również u uczniów.

Dzięki dwuletniemu uczestnictwu w eTwinning, platformie zrzeszającej uczniów i nauczycieli z całej Europy, którzy współpracują ze sobą za pomocą mediów elektronicznych, nasi nauczyciele wraz z uczniami zrealizowali dziesięć projektów, dwa ogólnopolskie i osiem międzynarodowych. Wiele projektów, zwłaszcza nasze cztery autorskie, otrzymały Krajowe Odznaki Jakości eTwinning KOJ oraz Europejskie Odznaki Jakości EOJ, które stawiają naszą szkołę wśród szkół kierujących się europejskimi wartościami i stawiających na innowacyjność. 

We wszystkich projektach udział wzięło 53 uczniów, którzy pracując w międzynarodowych zespołach rozwijali kompetencje współpracy grupowej, językowe, ale również udział w takich projektach to wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi. A to dopiero początek! W tym roku szkolnym ruszamy z kolejnymi projektami Erasmus, gdyż nasza szkoła otrzymała Akredytację programu Erasmus na lata 2022 - 2027, co zapewnia dalszy rozwój naszym nauczycielom i uczniom.