Ślubowanie klas pierwszych

We wrześniu tego roku naukę w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego rozpoczęła grupa 90 uczniów. Tradycyjnie, w przededniu Święta Komisji Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.

Podczas uroczystości głos zabrała Dyrektor naszego liceum, pani Ewelina Jankowska, która życzyła uczniom, aby nauka XXXVIII LO umożliwiła im realizację życiowych planów i osiągnięcie zamierzonych celów. Uroczystość uświetnił także swoją obecnością burmistrz Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, pan Ludwik Rakowski, który jak zwykle w życzliwych słowach odniósł się do naszej szkoły, jej uczniów i pracowników.

Zbliżający się Dzień Nauczyciela, który w tym roku wypada w najbliższą niedzielę był też okazją do podziękowań nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkoły oraz z serca płynących życzeń.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ