Specjaliści - liceum

Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy i psycholog. Nasz gabinet znajduje się na I piętrze - pokój nr 40b. Jest on otwarty dla wszystkich uczniów. Zapraszamy też do kontaktowania się z nami rodziców uczniów oraz nauczycieli.

Główne obszary działań specjalistów
  • integracja zespołów klasowych,
  • organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu autoprezentacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, technik radzenia sobie ze stresem,
  • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
  • udzielanie wsparcia w wyborze przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu,
  • organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W realizacji tych zajęć współpracujemy z różnymi placówkami, m. in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Zarządzania.

Godziny pracy
 

    poniadziałek 8.30 - 15.30
    wtorek 8.30 - 12.30
    środa 8.00 - 12.00
    czwartek 8.00 - 12.00
    piątek 9.00 - 12.00

Robert Stańczyk - pedagog
 

    czwartek 9.00 - 16.00

Hanna Gębczak - psycholog
 

    wtorek 12.30 - 16.30
    środa 11.00 - 15.00
    piątek 9.00 - 13.00