Biblioteka Liceum

Uczniowie liceum mają dostęp do bogatego księgozbioru bibiotecznego. Biblioteka w swoim księgozbiorze posiada 16000 egzemplarzy książek. Na bieżąco wprowadzane są najnowsze zakupione książki. W swoich zbiorach posiada książki z literatury popularnonaukowej, psychologiczne i materiały multimedialne. Biblioteka znajduje się w pok. nr 2.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

    PONIEDZIAŁEK   8 - 11.30
    WTOREK             8 - 12
    ŚRODA                8 - 11.30
    CZWARTEK         8 - 12.40
    PIĄTEK                8 - 11.50

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - jest to doskonałe miejsce, które można wykorzystać do pracy z uczniami, a także do przygotowania pomocy do zajęć i innych materiałów potrzebnych nauczycielowi w codziennej pracy. Wyposażenie Centrum składa się z 2 stanowisk komputerowych, drukarki.

Bibliotekarz Katarzyna Burda prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, które stanowią ważną część całego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Prawidłowe korzystanie z zasobów biblioteki, opanowanie technik poszukiwania materiałów do dalszego uczenia się i doskonalenia metod samodzielnej pracy z książką i innymi źródłami informacyjnymi, to podstawowe umiejętności warunkujące zdobywanie wiedzy. Umiejętności te nabywają uczniowie podczas lekcji bibliotecznych.

Bibliotekarz Katarzyna Burda od wielu lat organizuje wycieczki edukacyjne do rożnych instytucji kulturalnych i naukowych: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Państwowego, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Gazety Wyborczej i Muzeum Chopina. Wycieczki te cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Bibliotekarz od kilku lat przygotowuje uczniów do konkursów: Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Z ortografią na co dzień”, „Savoir vivre na co dzień", „Z kaligrafią na co dzień", Konkurs Literatuty Obcej „Odpowiednie dać obce słowo" i Olimpiady Medialnej.

Od wielu lat biblioteka współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich, który organizuje Jesień Poezji Polskiej i z tej okazji w liceum gościli współcześni poeci: Marek Wawrzkiewicz, Anna Czachorowska, Grzegorz Trochimczuk, Wiesław Łuka, Ewa Zelenay, Barbara Rustecka, Andrzej Tchórzewski i Lam Quang My.

Dnia 9 listopada  2018 r. odbyło się wspólne czytanie literatury o tematyce niepodległościowej w bibliotece liceum. Wybór tekstów do czytania pochodził z ogłoszonej przez Kancelarię Prezydenta RP  Listy Tekstów – Antologia Niepodległości 2018 m.in. A.Asnyka „Póki w narodzie myśl swobody żyje”, L. Staffa „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”, C.Godebskiego „Wiersz do Legionów polskich”, A.Mickiewicza „ Do matki Polki”, C.K.Norwida „Moja piosnka II”, Z.Krasińskiego „Psalm miłości”, S.Wyspiańskiego „Wyzwolenie”.Utwory te pięknie odczytali uczniowie klas:2C, 3ABC i 1ABC wraz z nauczycielami: p. Anetą Kulczak, p. Ireną Niespodziewańską i p. Rafałem Pazurą. Prezentację połączono z krótką dyskusją na tematy historyczne.

Mam przyjemność pogratulować zwycięstwa w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „ Z poprawną polszczyzną na co dzień ”Paulinie Bokackiej uczennicy klasy 2B liceum. Paulina przeszła do II etapu konkursu z najwyższą liczbą punktów.

Paulina Bokacka  przeszła także do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „ Z ortografią na co dzień ” z najwyższą liczbą punktów. Serdecznie gratulujemy bo konkursy były bardzo trudne i życzymy dalszych sukcesów.