Po ukończeniu naszego liceum uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Zdawalność matury w naszym liceum przekracza średnią w kraju, a często wynosi 100%, co zostało przedstawione w poniższym zestawieniu. 

Zdawalność egzaminów maturalnych w XXXVIII LO [w %]

 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
LO*
PL*
LO
PL
LO
PL
LO
PL
LO
PL
LO
PL
LO
PL
LO
PL
j. angielski
100
94
98
94
98
94
100
93
94
97
100
95
99
95
100
98
j. polski
100
97
100
95
100
95
100
95
96
97
100
98
99
98
100
87
matematyka
99
90
99
86
99
86
85,7
83
88
83
90,8
83
99
83
100
97

 

 

 

 

*LO - wynik naszego Liceum
*PL - średni wynik w Polsce

Zachęcamy uczniów, a w szczególności tegorocznych maturzystów do odwiedzenia strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W zakładce dotyczącej egzaminu maturalnego znajdziecie niezbędne informacje o zbliżającym się egzaminie, a także archiwalne arkusze maturalne z kluczem odpowiedzi – niezastąpiony materiał do ćwiczeń.