Matura w czerwcu

Znamy już nowy termin egzaminu maturalnego, który z powodu stanu epidemii został przeniesiony na czerwiec 2020 roku. Wiemy już, że tegoroczni absolwencji liceum nie będą musieli zdawać egzaminów ustnych. Egzaminy pisemne rozpoczną się w poniedziałek, 8 czerwca egzaminem pisemnym z języka polskiego. 

Pełen harmonogram tegorocznych egzaminów maturalnych w Komunikacie Centralnej Komisji Edukacyjnej:

Otwórz Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku