Siódma mobilność naszych nauczycieli w programie Erasmus+

Nasze nauczycielki pani Agnieszka Falkowska oraz Patrycja Świstowska odbywają kurs języka angielskiego w szkole European School of English - ESE w St. Julians na Malcie.

To juz siódma i ostatnia mobilność naszych nauczycieli w ramach szkolnego projektu "The Breakthrough Project - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" w programie ERASMUS+. Nasze nauczycielki pani Agnieszka oraz pani Patrycja nie tylko wzmacniają kompetencje językowe, języka angielskiego, ale również nawiązują znajomości z nauczycielami z innych europejskich krajów w celu współpracy między naszymi szkołami w projektach międzynarodowych.