Teatr Scena 38

W roku szkolnym 2016/2017 oferta edukacyjna skierowana do uczniów XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie została poszerzona o zajęcia teatralne. W listopadzie 2016 roku powstał teatr, który rozpoczął działalność pod nazwą SCENA 38 odnoszącą się wprost do numeru liceum.

Podczas castingu wyłoniona została pierwsza grupa uczniów, która wystąpiła w edukacyjno-profilaktycznych realizacjach teatru: spektaklu SEKRET poświęconym tematyce uzależnień oraz etiudzie POCZEKALNIA podejmującej tematykę edukacji na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Powyższe tytuły udostępnione zostały przez ogólnopolski program „Profilaktyka a Ty” w ramach szkolenia eksperckiego dla nauczycieli PaT/E dla m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego w 2014 roku.

Aktorzy SCENY 38 wzięli także udział w zawodowych widowiskach Sceny Historycznej Teatru Wilanów prezentujących czasy króla Jana III Sobieskiego z uwydatnieniem języka epoki, kostiumu, muzyki, tańca i dworskich obyczajów. To dla aktorów - licealistów dodatkowe żywe lekcje historii baroku.

SCENA 38 w ramach współpracy XXXVIII LO z Muzeum - Pałacem w Wilanowie, grupami rekonstrukcji historycznej oraz Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska prowadzi także otwarte warsztaty artystyczne, w których biorą udział młodzieżowe grupy teatralne z innych miast.

Obecnie aktorzy przygotowują premierę swojego pierwszego spektaklu komediowego pt. OŻENEK Nikołaja Gogola. Podczas „dnia otwartego dla gimnazjalistów” w kwietniu 2018 roku zaprezentowali kilka scen tej sztuki zapraszając na jesienną premierę.

Zajęcia teatralne dla uczniów XXXVIII LO są nieodpłatne. Warsztaty prowadzi reżyser pan Grzegorz Jach, a opiekunem pedagogicznym z ramienia liceum jest pani Anna Lipińska. Mecenasem artystycznym SCENY 38 jest Stowarzyszenie Akademia Wilanowska. Na początku nowego roku szkolnego odbywa się casting dla uczniów klas pierwszych, którzy są zainteresowani dołączeniem do grona aktorów SCENY 38.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty i spektakle teatru XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie!