V Kongres Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Nasza szkoła bierze udział w V Kongres Edukacji, który odbywa się pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus”. Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji jest umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Aktywne uczestnictwo w wykładach, prezentacjach i debatach dotyczących międzynarodowej współpracy na pewno wzmocni nasze szkolne działania w ramach otrzymanej Akredytacji Programu Erasmus na lata 2022-2027. 

czytaj więcej

Podziękowania

Ogromne wyrazy uznania i wdzięczności składamy przedsiębiorstwu Ferrero Roche oraz wydawnictwu Macmillan za ufundowanie naszym uczniom nagród w konkursach przeprowadzonych z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Czytaj więcej