Uchwała Rady m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie uchwała nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15886).

Czytaj...

„Zima w Mieście 2020”

W roku szkolnym 2019/2020 Warszawski Program „Zima w Mieście 2020” będzie realizowany w dniach: od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

W ramach Programu w Wilanowie opiekę zapewnią:

Czytaj więcej