Rekrutacja do klasy pierwszej sportowej

09.02.2021 Serdecznie zapraszamy do udziału w próbie sprawnościowej, która odbędzie się 10.03.2021 roku w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26. Nabór prowadzony będzie do klasy sportowej o profilu  ogólnorozwojowym.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonym na stronie Biura Edukacji  Narodowej oraz dołączenie orzeczenia potwierdzającego dobry stan zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach prowadzonej rekrutacji do klasy sportowej poniżej zamieszczamy opis prób sprawności fizycznej. Drodzy rodzice bardzo prosimy o zapozanie się procedurami oraz przebiegiem testu sprawnościowego. Wszystkie informacje  zamieszczone są w zakładce rekrutacja oraz sport.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE KLASA I

PROCEDURY ORAZ PRZEBIEG TESTU SPRAWNOCIOWEGO DO KLASY 1 SPORTOWEJ