Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Znowelizowane przepisy prawa dotyczące przeprowadzania egzaminów:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
 

Więcej informacji na temat samego egzaminu oraz podstaw programowych można uzykać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.