Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale przedszkolnym

Szanowni Państwo, informujemy, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oddziale przedszkolnym okresie od 6.05 do 15.05 zostają zawieszone.