Nabór do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej

05.02.2020. Serdecznie zapraszamy do udziału w próbie sprawnościowej, która odbędzie się 10.03.2020 roku o godzinie 16.00 w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26.

Nabór prowadzony będzie do klasy sportowej o profilu  ogólnorozwojowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonym na stronie Biura Edukacji  Narodowej oraz dołączenie orzeczenia potwierdzającego dobry stan zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystkie informacje  zamieszczone są w zakładce rekrutacja.