Warszawska Akcja "Lato w mieście 2024"

Akcja "Lato w mieście 2024" potrwa w naszej szkole od 8 do 26 lipca 2024.

Jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Zapisy do akcji odbywają się przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

ZAPRASZAMY!!!