Kolejny sukces plastyczny

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wymiary abstrakcji”, organizowany przez Centrum Młodzieży w Rzeszowie

Komisja w składzie 1. Bogusław Tomczak – plastyk, wicedyrektor Centrum Młodzieży w Rzeszowie 2. Danuta Turbacz – plastyk, instruktor 3. Agata Kwiatkowska – artysta, nauczyciel, plastyk Centrum Młodzieży w Rzeszowie po obejrzeniu 666 prac (467 prac z kategorii szkół podstawowych, 172 prace z kategorii placówek wychowania pozaszkolnego, 27 prac w kategorii rzeźba) nadesłanych łącznie z 102 placówek z zachowaniem podziału na grupy wiekowe oraz kategorie placówek postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 2 (11 - 15 lat)

NAGRODA: Kornelia Korzeń kl. 7B „Promyk nadziei” Zespół Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Gratulacje!!!