Nabór do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej nr 261

27.02.2023 Serdecznie zapraszamy do udziału w próbie sprawnościowej, która odbędzie się 15.03.2023 roku o godzinie 15.30 w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26.

Nabór prowadzony będzie do klasy sportowej o profilu  ogólnorozwojowym z elementami koszykówki. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonym na stronie Biura Edukacji  Narodowej oraz dołączenie orzeczenia potwierdzającego dobry stan zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystkie informacje  zamieszczone są na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.