„Wilanowskie Mikołajki” - 6.12, Centrum Sportu Wilanów