Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła telefoniczne dyżury psychologiczne dla osób w Ukrainy