Wolontariat Liceum

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Anna Billip
Nasza działaność

W piątek, 28 października 2022 r. odbył się charytatywny kiermasz słodkości. 

Trwa akcja "Odkręcamy dla Myszy". Kolejna partia plastikowych nakrętek została przekazana rodzinie Sebastiana. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek wspomogą zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. My oczywiście nie kończymy zbiórki. Nakrętki można przynosić do szkoły i zostawiać na korytarzu (parter) vis a vis portierni.

 

Wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w organizację "słodkiej paczki" dla młodych pacjentów z oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży szpitala uzdrowiskowego w Konstancinie-Jeziornie. Ogromna góra słodyczy została przekazana potrzebującym. Więcej informacji o akcji oraz o potrzebie wsparcia "słodkiej paczki" w artykule "Nasi wolontariusze wspierają "słodką paczkę""

 

Szkolne Koło Wolontariatu naszego Liceum wspólnie z Samorządem Uczniowskim szkoły podstawowej włączyło się do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Celem akcji jest wsparcie rehabilitacji Sebastiana, który wraca do zdrowia po przebytym wylewie. Sebastian jest mega figherem i nie mamy wątpliwości, że wkrótce wróci do czynnego uprawiania sportu. 

 

W środę, 31 października wolontariusze oraz uczniowe z klasy II c liceum brali udział w porządkach na Cmentarzu Wilanowskim. Podczas tej akcji zostało posprzątanych wiele grobów i zapalonych wiele zniczy. Liczymy, że każda akcja Szkolnego Koła Wolontariatu LO będzie wspierana przez tak liczną grupę uczniów.

Czytaj dalej - Wolontariat Liceum

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2021/2022
 • Eric Truppa (klasa 3b) – przewodniczący 
 • Zofia Stankiewicz (klasa 1a) – skarbnik
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Krystian Iwaniuk - nauczyciel języka angielskiego
 • Rafał Pazura - nauczyciel matematyki
   
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej liceum.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 • Przedstawianie opinii i postulatów uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności wszkole.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym, współpraca z wolontariatem szkolnym.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorząduuczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Każdy lubi dostawać prezenty, w szczgólności gdy pojawiają się tacy Mikołaje ;)

 

Dzień bez plecaka - wszystko może się przydać


Kiermasz słodkości nabiera sensu, gdy możemy pomagać potrzebującym