Odsłony: 324

eTwinning

Nasza szkoła od 2020 roku należy do eTwinning. Jest to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli z całej Europy współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet udziału w programie eTwinning. Dzięki eTwinning nauczyciele poszerzają swoją wiedzę, rodzice są bardziej zaangażowani w życie szkoły, a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Europejski Program eTwinning, prowadzony w Polsce przez Krajowe Biuro eTwinning od dekady łączy uczniów i nauczycieli z całego kontynentu (a także spoza jego granic). Tworzą oni wielonarodową społeczność, realizują wspólnie projekty, uczą się od siebie nawzajem. eTwinning to nie tylko internetowe pogaduszki z kolegą, który mieszka setki kilometrów stąd, lecz także wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi. Potencjalnymi korzyściami są również wyższy poziom osiągnięć i motywacji uczniów, nauczycieli, rodziców, a także całej społeczności szkolnej.

Wszystkie zalety uczestnictwa w programie oraz jego istotny wpływ na uczniów, szkołę i jakość prowadzonych lekcji potwierdzają nauczyciele, którzy współpracowali w ramach eTwinningu. Większe zaangażowanie i lepsze osiągnięcia uczniów Do najważniejszych celów eTwinning należy wykorzystanie technologii wspierających współpracę między uczniami i wzbogacających proces uczenia. Jednym ze sposobów realizacji projektu są np. wideokonferencje prowadzone przez uczniów z zagranicznymi partnerami w celu ćwiczenia umiejętności językowych lub udostępnianie zdjęć wykorzystywanych podczas nauki o różnych kulturach i zwyczajach. Wielu eTwinnerów zauważyło wzrost motywacji wśród uczniów i gotowość do dzielenia się swoimi pomysłami z partnerską szkołą. Młodzi ludzie dostrzegają w uczeniu się realny cel, dlatego znacząco poprawia się jakość ich pracy, co przekłada się na lepsze wyniki. Rozwijają się również ich umiejętności techniczne i komunikacyjne. Współpraca międzynarodowa może przynieść szczególne korzyści uczniom z niższą samooceną oraz tym, dla których tradycyjne metody nauczania są nieskuteczne. 

Od 2020 roku w naszej szkole zrealizowaliśmy już kilka projektów krajowych oraz międzynarodowych. Stworzyliśmy autorskie projekty do których zaprosiliśmy szkoły z różnych europejskich krajów. Wiele z naszych projektów otrzymało Europejskie Odznaki Jakości. EOJ przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.